Byte av mätarnr

Funktionen kan användas för tre olika situationer som kan ha uppstått.

 1. Fysiskt felaktigt nummer

  Ett felaktigt mätarnummer kan ha angetts vid registrering av mätaren, antingen när mätaren lades in i lager eller när den ev sattes upp direkt utan att först ha legat i lager. Markera rutan Byt bara mätarnummer i detta läge.

 2. Fel mätare har valts

  Det kan också vara så att fel mätare har angetts vid uppsättning/mätarbyte så att den rätta mätaren ligger kvar i lagret istället. I detta läge kommer systemet att ”sätta upp” den nya mätaren som anges samt ”lägga ner” den befintliga mätaren i Lager.
 3. Två mätare har förväxlats

  En situation kan ha uppstått där två mätare förväxlats och behöver byta plats med varandra. Då startar man processen med att lägga upp ett fiktivt mätarnr t.ex. med mätarnr BYTE. Ex: mätare A ska byta plats med mätare B.

  Gör då följande moment:

  - Byt mätare A till mätare BYTE

  - Byt mätare B till mätare A som nu är ledigt

  - Byt mätare BYTE till B som nu i sin tur är ledigt

Fält/Markeringar

Obl.

Innehåll/kontroller

Bef mätarnr

Ja

Kan anges direkt eller via vallista

Tjänstnr

 

Tjänstnr kopplat till vald mätare visas

Nytt mätarnr

Ja

Ange det rätta mätarnumret. Mätaren måste vara upplagd i mätarregistret.

Byt bara mätarnummer

  Denna ruta markeras om mätarnumret är felaktigt registrerad t.ex. att någon siffra är felaktig eller att siffror är omkastade.

Visa alla mätare

 

Om kryssrutan är markerad visas alla mätare i lathunden i fältet Nytt mätarnr. Om den inte är markerad visas endast mätare med status LAGR och PROV