Kundrabatt

Kundrabatt är en funktion där man administrerar kunders rabatter. Rabatter kan användas i fakturering, prissimulering och budgetsimulering. Registrering sker på tjänstnummer, kundnummer eller anläggningsnummer.
Anges rabatt för en kund gäller rabatten för alla kundens tjänster med den angivna taxan. Anges rabatt för en tjänst gäller rabatten bara för tjänsten.