Årsskiftesrutiner

Detta avsnitt handlar om speciella rutiner som man behöver utföra i samband med årsskiften.

Vi kommer beskriva några av de vanligaste rutinerna inom EDP Futures funktioner som ska utföras en gång om året. Det är inte på något sätt en fullständig förteckning över allt som behöver ske vid ett årsskifte samt att det vi beskriver här behöver inte utföras av alla då det beror lite på hur mycket man utnyttjar systemet.